دانلود کتاب تاریخ مازندارن باستان

دانلود کتاب تاریخ مازندارن باستان

دانلود کتاب تاریخ مازندارن باستان

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «تاریخ مازندران باستان بخشی از تاریخ ایران است که برای نخستین بار تدوین شد و اساس بررسی محوری آن بر مبنای آثار به دست آمده‌ی باستان شناختی و تطبیق آن با آثار یافت شده در فلات قاره ایران، آسیای مرکزی، آسیای صغیر و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه است. مازندران باستان در کنار تمدن درخشان زمان خود قرار نداشته، اما با توجه به آثار به دست آمده و تطبیق و برابری آن با آثار مشابه یافت شده‌ی باستان شناختی در فلات ایران، میان دورود (بین النهرین) و هیتیایی‌ها شگفت‌انگیز است.»

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «چه در زمینه زبان‌شناسی چه در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… به این خطه سرسبز که ده‌ها بارنام آن در شاهنامه ذکر شده است و منابع کهن از آن نکته‌ها درج کرده‌اند؛ چندان به آن توجه نشد. سرزمینی که آب و هوای منحصر به فرد، کشاورزی و دامداری غنی و منابع زیرزمینی و روی زمینی، جای بسی تامل و مداقه نظر دارد و جای تحقیقات و پژوهش‌های عمیق و وسیع مازندران‌شناسی در ابعاد مختلف یا مرکزی مستقل که فقط و فقط به مازندران شناسی بپردازد، خالی است.»


نویسنده: طیار یزدان پناه لموکی

حجم: 11 مگابایت

تعداد صفحات: 200

لینک دانلود کتاب تاریخ مازندارن باستان

نظرات شما :

:: ارسال نظر