دانلود کتاب تو همانی هستی که می اندیشی

دانلود کتاب تو همانی هستی که می اندیشی

دانلود کتاب تو همانی هستی که می اندیشی

واژگان فارغ از زمان این کتاب همانگونه که در اصل نگاشته شده‌اند، امروز هم وجود دارند. قانون جهانی جذب، فارغ از راهی که برای اندیشیدن بر می‌گزینیم از ما فرمان می‌پذیرد.

این کتاب کوچک (حاصل مراقبه و تجربه بسیاراست) به این قصد نگاشته نشده است که رساله‌ای فراگیر در موضوع قدرت اندیشه باشد که بسیار به آن پرداخته شده است. این کتاب بیش از آن که توضیح دهد، در برگیرنده‌ی توصیه‌هایی است که هدف آن برانگیختن مردان و زنان به اکتشاف و ادراک این حقیقت است که…

«آن ها خود آفریننده خویشند.»

در پرتو اندیشه‌هایی که برمی‌گزینید و در خود می­پرورانید؛ ذهن در این سازندگی نقش اصلی را دارد و سیرت و صورت آدمی را می­سازد. عده­ای که تا این لحظه از روی ناآگاهی زندگی­شان را درست کرده ­اند، هم اکنون می­توانند با روشن ­بینی و شادمانی آن را بسازند.

فهرست مطالب

  • دربـاره نـویسنده
  • پـیشگفتـار
  • کـلامی چـند
  • انـدیشـه و شـخصیت
  • اثـر انـدیشه بر شـرایط
  • تـاثیـر انـدیشه بـر سـلامتی و جـسـم
  • انـدیـشه‌ و قـصد
  • اثر عـامل انـدیـشه بـر تـوفیق
  • رویـاهـا و آرمـان‌هـا
  • آرامـش

نویسنده: از: جیمز آلن

مترجم: مونا منفرد

تعداد صفحات:

حجم فایل: 13 مگابایت

نوع فایل: pdf


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر