دانلود کتاب جامعه شناسی شناخت

دانلود کتاب جامعه شناسی شناخت

دانلود کتاب جامعه شناسی شناخت

درباره‌ي مختصات عمومي جامعه شناسي شناخت شئلر مي‌توان چنين گفت:

“نخست آن كه، جامعه شناسي شناخت شئلر، برابر مشي عام جامعه شناسي‌هايي كه از كنت و اسپنسر تا زمان خود شئلر اشاعه يافته‌اند، “گشايش افق” ديد محسوسي را نشان مي‌دهد. دوم آن كه اين جامعه شناسي شناخت براي متفكراني كه از تفسير و تشريح بيشتر بيروني وقايع اجتماعي خسته و ملول شده‌اند، با تاويلات خاص خود دريچه‌اي را به سوي درون بيني و درون يابي جريان‌هاي اجتماعي و تاريخي شناخت انسان‌ها باز مي‌كند و لذا با اين گونه “ژرف‌نگري جامعه شناختي و جامعه شناسي تعميقي”، نوآوري‌هاي خاصي را پديد مي‌آورد.

سوم آن كه چند سوي‌ نگري شئلر و مشي نظاره‌ي نمود شناسانه‌ي كثرت‌گراي او در پژوهش ساختارهاي عقلاني تحرك ويژه‌اي به افكار او بخشيده است و اين طرز تفكر را در قلمرو جامعه شناسي شناخت برابر مونيسم (ماترياليستي) بارورتر مي‌نماياند! چهارم آن كه، جامعه شناسي شناخت شئلر (به قول مانهايم) بيانگر سه شاخصه‌ي اصلي تمام جامعه شناسي‌هاي شناخت اصيل و اصليت است…”


نویسنده: ماکس شئلر

مترجم: منوچهر آشتیانی

حجم: 9 مگابایت

تعداد صفحات: 444


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر