دانلود کتاب جزوه بیوشیمی زیست‌شناسی

دانلود کتاب جزوه بیوشیمی زیست‌شناسی

دانلود کتاب جزوه بیوشیمی زیست‌شناسی

بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند.

دید کلی

اساس شیمیایی بسیاری از واکنشها در موجودات زنده شناخته شده است. کشف ساختمان دو رشته‌ای دزاکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) ، جزئیات سنتز پروتئین از ژنها ، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکولهای پروتئینی ، روشن شدن چرخه‌های مرکزی متابولیسم وابسته بهم و مکانیسمهای تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی Recombinant DNA (نوترکیبی DNA) از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند. امروزه مشخص شده که الگو و اساس مولکولی باعث تنوع موجودات زنده شده است.

تمامی ارگانیسمها از باکتریها مانند اشرشیاکلی تا انسان ، از واحدهای ساختمانی یکسانی که به صورت ماکرومولکولها تجمع می‌یابند، تشکیل یافته‌اند. انتقال اطلاعات ژنتیکی از DNA به ریبونوکلئیک اسید (RNA) و پروتئین در تمامی ارگانیسمها به صورت یکسان صورت می‌گیرد. آدنوزین تری فسفات (ATP) ، فرم عمومی انرژی در سیستمهای بیولوژیکی ، از راههای مشابهی در تمامی جانداران تولید می‌شود.


۱- لینک دانلود:  اسلاید مبانی بیوشیمی

فرمت فایل:  zip   حجم فایل: ۴ مگابایت

۲- لینک دانلود:  جزوه دست نویس بیوشیمی عمومی دکتر محمد علی رضایی

فرمت فایل: pdf    حجم فایل: ۹ مگابایت

۳- لینک دانلود:  جزوه بیوشیمی عمومی

فرمت فایل: pdf    حجم فایل: ۷ مگابایت

۴- لینک دانلود:  جزوه بیوشیمی

فرمت فایل: pdf    حجم فایل: ۳ مگابلیت

۵- لینک دانلود:  جزوه مبانی بیو شیمی ۳ دکتر ربانی

فرمت فایل: zip    حجم فایل: ۵ مگابایت

نظرات شما :

:: ارسال نظر