دانلود کتاب جزوه حقوق بازرگانی pdf

دانلود کتاب جزوه حقوق بازرگانی pdf

دانلود کتاب جزوه حقوق بازرگانی pdf

تعداد صفحات: 284

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 1.4

فهرست مطالب

باب اول-تاجر و معاملات تجاری

باب دوم- شرکتهای تجاری

باب سوم- اسناد تجاری

باب چهارم- قراردادهای تجاری

باب پنجم- ورشکستگی


دانلود کتاب جزوه حقوق بازرگانی pdf

نظرات شما :

:: ارسال نظر