دانلود کتاب جزوه ریاضی زیست شناسی

دانلود کتاب جزوه ریاضی زیست شناسی

دانلود کتاب جزوه ریاضی زیست شناسی

فهرست ریاضی ۱:

فصل اول: مجموعه ها و زیر مجموعه ها

فصل دوم: رابطه توابع

فصل سوم: حد و پیوستگی

فصل چهارم: مشتق و چند کاربرد آن

فهرست ریاضی ۲:

فصل اول: صورت های مبهم، انتگرال های ناسره و فرمول تیلور

فصل دوم: دنباله ها و سری های نامتناهی

فصل سوم: سری توالی

فصل چهارم: بردار هندسه تحلیلی

فصل پنجم: اشنایی با جبر خطی

فصل ششم: توابع برداری

فصل هفتم: توابع چند متغیره

فصل هشتم: انتگرال های چندگانه

فصل نهم: مبحاثی در آنالیز برداری


۱-لینک دانلود: جزوه ریاضی عمومی ۱

فرمت فایل: pdf حجم فایل:  ۳۰ مگابایت

۲- لینک دانلود: جزوه ریاضی عمومی ۲

فرمت فایل: pdf حجم فایل:  ۳ مگابایت

نظرات شما :

:: ارسال نظر