دانلود کتاب جزوه مدیریت مهندسی – صنایع

دانلود کتاب جزوه مدیریت مهندسی – صنایع

دانلود کتاب جزوه مدیریت مهندسی - صنایع

نویسنده: ابراهیم حیدری

تعداد صفحات: 272

نوع فایل: pdf

فهرست:

بخش اول: سازمان و مدیریت

  • اصول مدیریت عمومی
  • تئوری و ساختار سازمان
  • مدیریت منابع انسانی

بخش دوم: حوزه های دانش مدیریت کسب و کار

  • مدیریت بازاریابی
  • مدیریت فناوری
  • مدیریت پروژه
  • برنامه ریزی پروژه
  • مدیریت خرید و تدارکات
  • مدیریت کیفیت
  • سیستم های اطلاعات مدیریت

….


لینک دانلود کتاب جزوه مدیریت مهندسی

نظرات شما :

:: ارسال نظر