دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

فهرست:

1- میکروبیولوژی عمومی

2- طبقه بندی و ویژگیهای اساسی میکرو ارگانیسمها

3- ساختار تشریحی و ریخت شناسی باکتریها

4- آشنایی با ویژگیهای اساسی و تکثیر باکتریها

5- متابولیسم و انرژی

6- سترون سازی و ضد عفونی کردن

7- روش های تشخیص و رده بندی میکروبها

8- ژنتیک میکروبها

9- ویرسها

10- میکروبها و بیماریها

11- میکروب شناسی آب و پسآبها

12- میکروب شناسی مواد غذایی

13- میکروب شناسی خاک

14- میکروب شناسی سنعتی


تعداد صفحات: 285

فرمت فایل:   پاورپ.ینت

حجم فایل: 27 مگابایت

لینک دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

نظرات شما :

:: ارسال نظر