دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

فهرست:

۱- میکروبیولوژی عمومی

۲- طبقه بندی و ویژگیهای اساسی میکرو ارگانیسمها

۳- ساختار تشریحی و ریخت شناسی باکتریها

۴- آشنایی با ویژگیهای اساسی و تکثیر باکتریها

۵- متابولیسم و انرژی

۶- سترون سازی و ضد عفونی کردن

۷- روش های تشخیص و رده بندی میکروبها

۸- ژنتیک میکروبها

۹- ویرسها

۱۰- میکروبها و بیماریها

۱۱- میکروب شناسی آب و پسآبها

۱۲- میکروب شناسی مواد غذایی

۱۳- میکروب شناسی خاک

۱۴- میکروب شناسی سنعتی


تعداد صفحات: ۲۸۵

فرمت فایل:   پاورپ.ینت

حجم فایل: ۲۷ مگابایت

لینک دانلود کتاب جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

نظرات شما :

:: ارسال نظر