دانلود کتاب جزوه pdf متون فقه 3 شهید ثانی- دکتر عباس زراعت

دانلود کتاب جزوه pdf متون فقه 3 شهید ثانی- دکتر عباس زراعت

دانلود کتاب جزوه pdf متون فقه 3 شهید ثانی- دکتر عباس زراعت

شرکت با فتحه (شین) و کسره حرف (را) [شرکت] و با کسره حرف (شین) و سکون حرف (را) [شرکت ] نیز قرائت شده است. سبب شرکت [چهار چیز است:] گاهی، ارث بردن عین یا منفعت یا حق می باشد بدین صورت که دو نفرف مال یا منفعت خانه ای را که در اجاره مورث آنها بوده است یا حق شفعه و خیاری را به ارث ببرند و گاهی عقد است بدین صورت که دو نفر، خانه ای را با یم عقد خریداری کنند و ….

تعداد صفحات: 207

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 1.5 مگابایت


دانلود کتاب جزوه pdf متون فقه 3 شهید ثانی – دکتر عباس زراعت

نظرات شما :

:: ارسال نظر