دانلود کتاب حکمت تمدنی – pdf – اندروید

دانلود کتاب حکمت تمدنی – pdf – اندروید

دانلود کتاب حکمت تمدنی - pdf - اندروید

نویسنده: احسان یارشاطر

به کوشش: محمد توکلی طرقی

حجم: ۱۲ مگابایت

حجم فایل: pdf

تعداد صفحات: ۵۴۴

درباره کتاب

جستارهایی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۱ نوشته شده و بیانگر دیدگاه استاد احسان یارشاطر در بررسی مستند اجزا و ادوار متفاوت تمدن ایرانی است. در حکمت تمدنی یارشاطر، آمیزش اقوام و ادیان راز بقای فرهنگ و تمدن ایران است؛ تمدنی که دربرگیرندۀ اقوام و ادیان و زبانها و مناطقی چندگانه است. در این خوانش معرفتی، آمیزش با ادیان و اقوام و زبانهای متفاوت نشانۀ پویندگی و پایندگی تمدن ایرانی در ادوار تاریخی است.

بخش اول کتاب دربردارندۀ سه نوشته است. در «شرح حال و یاد آموزگاران»، استاد یارشاطر خلاصه‌ای از سیر زندگی پژوهشی خویش را بیان می‌ کند. بخش دوم دربردارندۀ چهار مقاله و نوشته‌هایی دربارۀ ادبیات و هنر جهان است. بخش «زبان و تمدن» شامل ۹ جستار و گزارش زبانی است که بین سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۸ش نوشته شده‌اند. بخش چهارم، «تمدن و راز بقا» دربردارندۀ یک گزارش و ۱۱ مقاله دربارۀ فرهنگ و تمدن، ادوار تمدن ایران و اسلام و بررسی وطن‌پرستی و هویت ملی است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

یادداشت نویسنده

پیش‌گفتار: یار ایران‌شناسی و حکمت یارشاطری

بخش اول: شرح حال و یاد آموزگاران

۱- شرح حال
۲ – به یاد پورداود
۳ – دستبرد نابهنگام اجل

بخش دوم: ادبیات و هنر

۴ – آستروفسکی: درام‌نویس مشهور روسیه
۵ – آیا می‌توان از نقاشی جدید لذت برد؟
۶- ژرژ سورا و شیوۀ امپرسیونیسم نو
۷ – جامبازیان: استاد بالت

بخش سوم: زبان و تمدن

۸ – زبان و تمدن
۹ – افسانۀ خلقت در آثار مانوی
۱۰ – رستم در زبان سعدی
۱۱ – آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی
۱۲ – چند نکته دربارۀ زبان خوارزمی
۱۳ – زبان‌های ایرانی الموت و رودبار الموت و کوهپایه
۱۴ – زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی
۱۵ – لهجه‌های ایرانی در ایران و در خارج از ایران
۱۶ – غم زبان

بخش چهارم: تمدن و راز بقا

۱۷ – گزارش کنفرانس یونسکو دربارۀ تدریس و تحریر تاریخ
۱۸ – شیوۀ انصاف
۱۹ – راه نو
۲۰ – مقدمه: دانشنامۀ ایران و اسلام
۲۱ – کیش مزدکی
۲۲ – چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشى ذکرى نیست؟
۲۳ – مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام
۲۴ – پیوستگی تاریخ ایران
۲۵ – رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی
۲۶ – در جستجوی راز بقا: مسئلۀ رستاخیز فرهنگی خراسان
۲۷ – برخی از ویژگی‌های مشترک شعر فارسی و هنر ایرانی
۲۸ – هویت ملی
۲۹ – وطن‌پرستی


لینک دانلود کتاب حکمت تمدنی

نظرات شما :

:: ارسال نظر