دانلود کتاب حکمت تمدنی – pdf – اندروید

دانلود کتاب حکمت تمدنی – pdf – اندروید

دانلود کتاب حکمت تمدنی - pdf - اندروید

نویسنده: احسان یارشاطر

به کوشش: محمد توکلی طرقی

حجم: 12 مگابایت

حجم فایل: pdf

تعداد صفحات: 544

درباره کتاب

جستارهایی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند بین سالهای 1948 تا 2001 نوشته شده و بیانگر دیدگاه استاد احسان یارشاطر در بررسی مستند اجزا و ادوار متفاوت تمدن ایرانی است. در حکمت تمدنی یارشاطر، آمیزش اقوام و ادیان راز بقای فرهنگ و تمدن ایران است؛ تمدنی که دربرگیرندۀ اقوام و ادیان و زبانها و مناطقی چندگانه است. در این خوانش معرفتی، آمیزش با ادیان و اقوام و زبانهای متفاوت نشانۀ پویندگی و پایندگی تمدن ایرانی در ادوار تاریخی است.

بخش اول کتاب دربردارندۀ سه نوشته است. در «شرح حال و یاد آموزگاران»، استاد یارشاطر خلاصه‌ای از سیر زندگی پژوهشی خویش را بیان می‌ کند. بخش دوم دربردارندۀ چهار مقاله و نوشته‌هایی دربارۀ ادبیات و هنر جهان است. بخش «زبان و تمدن» شامل 9 جستار و گزارش زبانی است که بین سال‌های 1330 و 1348ش نوشته شده‌اند. بخش چهارم، «تمدن و راز بقا» دربردارندۀ یک گزارش و 11 مقاله دربارۀ فرهنگ و تمدن، ادوار تمدن ایران و اسلام و بررسی وطن‌پرستی و هویت ملی است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

یادداشت نویسنده

پیش‌گفتار: یار ایران‌شناسی و حکمت یارشاطری

بخش اول: شرح حال و یاد آموزگاران

1- شرح حال
2 – به یاد پورداود
3 – دستبرد نابهنگام اجل

بخش دوم: ادبیات و هنر

4 – آستروفسکی: درام‌نویس مشهور روسیه
5 – آیا می‌توان از نقاشی جدید لذت برد؟
6- ژرژ سورا و شیوۀ امپرسیونیسم نو
7 – جامبازیان: استاد بالت

بخش سوم: زبان و تمدن

8 – زبان و تمدن
9 – افسانۀ خلقت در آثار مانوی
10 – رستم در زبان سعدی
11 – آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی
12 – چند نکته دربارۀ زبان خوارزمی
13 – زبان‌های ایرانی الموت و رودبار الموت و کوهپایه
14 – زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی
15 – لهجه‌های ایرانی در ایران و در خارج از ایران
16 – غم زبان

بخش چهارم: تمدن و راز بقا

17 – گزارش کنفرانس یونسکو دربارۀ تدریس و تحریر تاریخ
18 – شیوۀ انصاف
19 – راه نو
20 – مقدمه: دانشنامۀ ایران و اسلام
21 – کیش مزدکی
22 – چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشى ذکرى نیست؟
23 – مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام
24 – پیوستگی تاریخ ایران
25 – رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی
26 – در جستجوی راز بقا: مسئلۀ رستاخیز فرهنگی خراسان
27 – برخی از ویژگی‌های مشترک شعر فارسی و هنر ایرانی
28 – هویت ملی
29 – وطن‌پرستی


لینک دانلود کتاب حکمت تمدنی

نظرات شما :

:: ارسال نظر