دانلود کتاب خاطرات وزیر مختار: از عهدنامه ترکمنچای تا جنگ هرات

دانلود کتاب خاطرات وزیر مختار: از عهدنامه ترکمنچای تا جنگ هرات

دانلود کتاب خاطرات وزیر مختار: از عهدنامه ترکمنچای تا جنگ هرات

آنچه در این کتاب میخوانیم:
پیشگفتار
مقدمه
سرآغاز
فصل یکم: از صلح ترکمنچای تا مرگ عباس میرزا
فصل دوم: از مرگ عباس میرزا تا مرگ فتحعلی شاه
فصل سوم: از مرگ فتحعلی شاه تا حرکت محمد میرزا از تبریز
فصل چهارم: از حرکت شاه از تبریز تا رسیدن او به تهران
فصل پنجم: دنباله فصل پیش
فصل ششم: وقایع نیمه اول سال 1835
فصل هفتم: بقیه وقایع سال 1835
فصل هشتم: ورود ایلچی عثمانی. لشگرکشی بر سر ترکمن ها
فصل نهم: حرکت شاه با لشگریان به سوی هرات
فصل دهم: لشگرکشی به هرات، اختلاف با دولت انگلیس
فصل یازدهم: دنباله فصل پیش
فصل دوازدهم
ضمیمه


نویسنده: ای. او. سیمونیچ

مترجم: یحیی آرین پور

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 207

نظرات شما :

:: ارسال نظر