دانلود کتاب خاطرات پس از مرگ

دانلود کتاب خاطرات پس از مرگ

دانلود کتاب خاطرات پس از مرگ

زندگی تنها آنگاه که به انجام رسیده باشد می تواند تمامی شکل و معنایی را که به خود گرفته آشکار کند، بنابراین زندگی نامه ای که قرار است کامل باشد باید به انتظار مرگ فرد بماند. متاسفانه نوشتن زندگی نامه خود نوشت (اتوبیوگرافی) در این وضع آرمانی ناممکن است.

زندگی نامه های داستانی نیز در عین این که محدودیت های زندگی نامه ی واقعی را در نظر گرفته اند کوشیده اند جانشین مناسبی برای روشنگریهای مرگ ابداع کنند…..

نویسنده: براس کوباس – ماشاد دآسیس + به اهتمام عبدالله کوثری

تعداد صفحات: 291

حجم فایل: 4 مگابایت

لینک دانلود کتاب خاطرات مرگ

نظرات شما :

:: ارسال نظر