دانلود کتاب داستان دختر بیزانس

دانلود کتاب داستان دختر بیزانس

دانلود کتاب داستان دختر بیزانس

همای دختر بیزانس روز جمعه به خود آرایش داده منتظر آمدن شاه بود. امروز شاه می بایستی به گنبد خرمایی رنگ بیاید و داستان هما را بشنود. شاه بهرام در لباس خرمایی رنگ داخل قصر شد. زیبای لب خرمای به پیاله ی خرمایی رنگ شراب ریخته در حضور شاه بهرام ایستاد..


نویسنده: نظامی گنجوی

حجم: 5 مگابایت

تعداد صفحات: 16

لینک دانلود کتاب داستان دختر بیزانس

نظرات شما :

:: ارسال نظر