دانلود کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی

دانلود کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی

دانلود کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی

زبان شناسی اجتماعی امروزه در حال شکوفایی است و رهیافت ها و عرصه هایش را افزایش می بخشد. هدف این کتاب کوچک آن است که در این گسترش اندکی نظم برقرار سازد.

سرفصل های کتاب:
فصل 1: پیکار در راه برداشتی اجتماعی از زبان
فصل 2: برخورد زبان ها
فصل 3: رفتارها و برخوردها
فصل 4: متغیرهای زبانی و متغیرهای اجتماعی
فصل 5: زبان شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی زبان
فصل 6: سیاست های زبانی
نتیجه گیری


نویسنده: لویی ژان کالوه

مترجم: محمدجعفر پوینده

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 209

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.