دانلود کتاب در بیشه اندیشه

دانلود کتاب در بیشه اندیشه

دانلود کتاب در بیشه اندیشه

بانو « نوریه عباسخانیان دوانلو » متخلص به « نورا » در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ در شهر ساری دیده به جهان گشود و در ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ دیده از جهان فرو بست.مجموعه اشعار او به دو دوره تقسیم می شود. اولین دوره در زمان جوانی وی و در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی سروده شده است و دور دوم اشعار به دهه ۷۰ و پس از جدایی از همسرش برمی گردد.
این مجموعه پس از رحلت ایشان توسط فرزند او «امید » گردآوری و به چاپ رسیده است. در زمان حیات وی کسی از این دفترچه قهوه ای کوچک آگاهی نداشته و پس از وفات او توسط فرزندش امید به چاپ و نشر میرسد.

ابیاتی از این دفتر شعر را زمزمه می کنیم :
خیالش همچون زلف پریشان دخترکی
بر دوش عریان جانم موج می زند
مژگانم از اشک گرم حسرتش
همچون غریقی در دریای شوقش بر آب می زند
بسی دور ازو چون غنچه خون خوردم
تا دست بر پرده خیالش رنگ می زند
می باید فقط اسیر غمش بود
چون خیال اوست که بر تار و وجودم
چنگ می زند


نویسنده: نوریه عباسخانیان دوانلو

حجم: 2 مگابایت

تعداد صفحات: 58

نظرات شما :

:: ارسال نظر