دانلود کتاب راز کلمه ها

دانلود کتاب راز کلمه ها

دانلود کتاب راز کلمه ها

اولین کودک تنها بود
بر روی خاک نشسته بود
دور تا دورش را چیزهایی گرفته بود که نمی شناخت
و چون نمی شناخت از آنها ترس داشت.
کودک چشم باز کرد و اولین بار به دنیا نگاه کرد
به خاک نگاه کرد
خاک سفید بود – سیاه بود – تمام روی زمین را پوشانده بود
به باد نگاه کرد. باد رنگ نداشت، خاک را با خود بلند کرد و رنگ گرفت – رنگ خاک گرفت…


نویسنده: مجید نفیسی

نقاشی از: یوتا اذرگین

حجم: 5 مگابایت

تعداد صفحات: 28

منبع: کتابناک

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.