دانلود کتاب روانشناسی کودک

دانلود کتاب روانشناسی کودک

دانلود کتاب روانشناسی کودک

این کتاب مشتمل بر نظریات و فرضیات مکتب های مختلف روانشناسی درباره چگونگی رشد و پرورش کودک است و نویسندگان آن خود اعتراف کرده اند که این کتاب علاوه بر نتیجه مطالعات شخصی، چکیده افکار نویسندگان هفده کتاب معروف روانشناسی کودک جهان را دربر دارد. در این کتاب عواملی که با رشد جسمانی کودک در ارتباطند و از طرف دیگر ارتباط رشد جسمانی با شخصیت کودک به نیکوترین وجه، تجزیه و تحلیل گردیده است.

فهرست مندرجات:
علم مطالعه کودک
آغاز زندگی
پرورش تشریحی و جسمانی
پرورش نیروهای جنبش و حرکت
پرورش فن ارتباط و انتقال متقابل
پرورش نیروی ذهنی و هوش
پرورش رفتار عاطفه ای
پرورش نیروی ادراک و تفاهم
فعالیت خلاقانه و بازی کودکان
عوامل موثر در کردار و رفتار کودکان
پرورش خوی و رفتار اجتماعی
پرورش خوی و انضباظ
پرورش شخصیت
بهداشت روانی و پرورش کودک


مترجم: مشفق همدانی

نویسنده: لستر کراو، آلیس کراو

حجم: 11 مگابایت

تعداد صفحات: 364

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.