دانلود کتاب ریاضیات عمومی رشته مکانیک pdf

دانلود کتاب ریاضیات عمومی رشته مکانیک pdf

دانلود کتاب ریاضیات عمومی رشته مکانیک pdf

سرفصل های برخی از فایل ها عبارتند از :

– اعداد حقیقی
– اعداد مختلط
– اعداد مختلط و تبدیلات صفحه
– دنباله عددی و سری عددی
– تابع های پیوسته
– مفهوم حد
– مفهوم مشتق
– تقریب خطی
– نمودار تابع و کاربرد های آن
– بهینه سازی
– چند جمله ای تیلور
– انتگرال یک متغییری
– قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
– انتگرال توابع گویا
– محاسبه تقریبی انتگرال
– انتگرال های ناسره
– سری تیلور و سری توانی
– سری فوریه


1- دانلود جزوه ریاضی عمومی 1

2- دانلود جزوه ریاضی عمومی دانشگاه صنعتی شریف

3- دانلود رایگان کتاب ریاضی عمومی آدامز

4- دانلود حل کتاب ریاضی عمومی آدامز

نظرات شما :

:: ارسال نظر