دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ pdf

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ pdf

دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ pdf

 

(توجه!) این کتاب حاوی مطالب توهین آمیز به مکتب انسانی اسلام، و همچنین تحریف آشکار تاریخ است (توجه!)

زن، سقوط از مقام الهۀ آسمانی به بردۀ خانگی
اى الهه عشق
آه … اى الهه عشق
مادرِ زمین
خالقِ هستى
بنگر چه رفت بر تو
چگونه قلب تو و طپش هاى گرم آن
پامال قدرت و حرصِ داشتن شد.
چگونه گنجینه هاى لطیف عشق تو
اسیر حرصِ مالکیت مرد شد.
اکنون چو برده اى صبور
بر حال زار خود بگرى
و با اشگ هایت
دریایی از خشم را
بر غاصبان شوکت گذشته ات
روانه کن
من در انتظار دوباره آمدنت هستم.
سیامک ستوده

تاریخ پیدایش انسان و زندگى اجتماعى اش به قریب به یک میلیون سال قبل باز مى گردد.

از این مدت، به جز شش هزار سال آخر آن نظام مادر تبارى برقرار بوده است که در آن زن و مرد در روابط میان خود از آزادى و برابرى کامل بر خوردار بوده اند و تنها در شش هزار سال اخیر است که با برقرارى نظام پدرسالارى این روابط دچار محدودیت و زن به بردۀ مرد تبدیل شده است.

در نظام مادر تبارى انسان نه تنها در مسائل جنسى، بلکه در همه موارد دیگر نیز از آزادى کامل برخوردار بوده است.

دیکتاتورى, سرکوب، شکنجه, اعتیاد, فحشاء, دزدى و زندان, همین طور تبعیض و تجاوز جنسى به زن, از فرآورده هاى عصر تمدن یعنى همین شش هزار سال اخیر بوده اند.

انسان بدوى هر چند از نظر زندگى مادى در سطح بسیار پائین ترى قرار داشته، ولى از نظر مناسبات اجتماعى و جنسى بینهایت دمکراتیک و از بشرکنونى انسانى تر بوده است.

انقلاب پدر سالارى و استقرار مالکیت خصوصى در ۶ هزار سال قبل عظیم ترین انقلابى بوده است که تاکنون بشر بخود دیده است، هر چند کثیف ترین و ضد انسانى ترین آن. تمدن کنونى بر پایه این انقلاب بوده که شکل گرفته است.

از اینرو, تمامى دردها و مصائب بشر کنونى از جنبه هاى منفى همین انقلاب ناشى شده است.

براى همین, در سراسرتاریخ همواره سعى بر این بوده و هست تا اطلاعات مربوط به آن در پرده نگاه داشته شود. چرا که در غیر اینصورت، با اطلاع از آن، بساط نظامات و تمدن کنونى درهم پیچیده خواهد شد. در سایه این بیخبرى عمومى است که شناخت نقش حقیقی زن در طول تاریخ اهمیت ویژه اى مییابد و چشم شما را چنان بروى واقعیت و دروغ پردازی هاى تاریخى، منجمله روابطمیان زن و مرد باز خواهد کرد که ممکن است هرگز نظیر آنرا در زندگى خود تجربه نکرده باشید.

در کشورهای غربی که نظام سرمایه داری رشد کافی نموده و بقایای نظامات قرون وسطائی تقریبا بطور کامل از میان رفته است، مسئله وابستگی زن به مرد و نابرابری میان آنها دیگر از لحاظ تاریخی تقریبا به سر آمده و تنها بصورت بقایائی از گذشته وجود دارد و شکل جدید وابستگی زن، وابستگی به سرمایه، جای آنرا گرفته است.

در حالیکه در کشورهایی مانند ایران، هنوز شکل قدیمی تر اسارت زن رایج میباشد. به همین دلیل زنان ایرانی باید نسبت به اشکال معاصرتر وابستگی زن، دامی که سرمایه جهانی بر سر راه زنان آزاد شده از بندهای قرون وسطائی گذارده، آگاه شوند.

بی شک پتانسیلی که سرکوب های وحشیانه جمهوری اسلامی در زنان برای آزاد کردن خود ایجاد نموده چنان عظیم و کوبنده است که اگر با نیروی آگاهی عجین گردد، میتواند وسیله رهائی آنان از نه تنها بندهای قرون وسطائی، بلکه از اشکال معاصر و غربی را نیز فراهم آورد، و زنان ایران را به نیروی پیشروی جهانی در امر آزادی زن تبدیل نماید.


(توجه!) این کتاب حاوی مطالب توهین آمیز به مکتب انسانی اسلام، و همچنین تحریف آشکار تاریخ است (توجه!)

لینک دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ

نظرات شما :

یک دیدگاه برای “دانلود کتاب زن و سکس در تاریخ pdf”

:: ارسال نظر