دانلود کتاب سرزمین آدمیان از آنتوان دوسنت اگزوپری

دانلود کتاب سرزمین آدمیان از آنتوان دوسنت اگزوپری

دانلود کتاب سرزمین آدمیان از آنتوان دوسنت اگزوپری

کتاب سرزمین آدمیان اثر آنتوان دوسنت اگزوپری است. در این کتاب در حقیقت بیش از یک نوع تجمل و شکوه وجود ندارد و آن ارتباط آدمیان است با یکدیگر و باز در سطری پیش چنین می نویسد:بزرگی یک حرفه در درجه اول شاید متحد کردن انسان ها با هم باشد. کوشش او همیشه برای یافتن یا ایجاد ارتباطی از اینگونه است. در صفحه اول کتاب سرزمین آدمیان چنین می گوید: شب تاریکی که در آن شب روشنائی هایی چند پراکنده در صحرا می درخشیدند هر یک از این روشنایی ها در این اقیانوس تاریکی دلیلی بر وجود انسانی بود، در این کانون کتاب می خواندند. فکر می کردند. راز دل می گفتند. در آن دیگری عشق می ورزیدند.


نویسنده: آنتوان دوسنت اگزوپری

به اهتمام: دکتر حبیب الهی

موضوعات: شب تاریکی که در آن شب روشنائی هایی چند پراکنده در صحرا می درخشیدند هر یک از این روشنایی ها در این اقیانوس….

حجم: ۲٫۳۱ مگا بایت (MB)

قالب کتاب: PDF – پی دی اف


لینک دانلود کتاب سرزمین آدمیان

نظرات شما :

:: ارسال نظر