دانلود کتاب سکه شناسی ایران – pdf

دانلود کتاب سکه شناسی ایران – pdf

دانلود کتاب سکه شناسی ایران - pdf

نویسنده: ناشناس

تعداد صفحات: 419

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 23 مگابایت

تاریخچه سکه

در دنیای کهن و پیش از بوجود آمدن سکه داد و ستد مردم به شیوه مبادله کالا صورت می گرفته و پایه مقیاس و میزان مبادله کالا چهارپایان بوده اند، بر روی نقاشی ها و سنگ نوشته های قدیم صحنه های از داد و ستد که بوسیله جابجایی صورت می گرفته است مشاهده می شود.

در دوران پیدایش فلزات تمدن بشر نیز تکامل خود را طی نموده و بشر از فلزات مختلف مانند مس، برنز، طلا و نقره اشیایی به شکر مختلف ماننده حلقه و استوانه یا چهار گوش و یا بصورت تیر و کارد تهیه نمود و وسیله جابجابب برای داد و ستد قرار گرفت، برای مسال در چین فلزی بشکل کارد یا میله های باریک یا حلقه ساخته می شده است.


لینک دانلود کتاب سکه شناسی ایران

نظرات شما :

:: ارسال نظر