دانلود کتاب شکسپیر

دانلود کتاب شکسپیر

دانلود کتاب شکسپیر

کتاب مختصر جرمین گریر نگاهی بسیار نو از شکسپیر به دست می‌دهد؛ کسی که بیش از هر شخصیت انگلیسی دیگری درباره‌اش نوشته‌اند. گریر تلاش می‌کند نشان دهد که چرا شکسپیر از گذشته تا کنون هنرمندی مردمی باقی مانده است و طی چهار قرنی که از مرگش می‌گذرد در فرهنگ انگلیسی همچنان چهره‌ای شاخص محسوب می‌شود. نویسنده در این کتاب تنها به آثار مشهور شکسپیر، مانند هملت و مکبث و اتللو، بسنده نکرده و نمایشنامه‌های تاریخی و کمدی او را نیز مورد بررسی قرار داده است. از جمله دیگر جنبه‌های کار گریر پرداختن به زوایای تاریک زندگی شکسپیر است. این کتاب از مجموعه کتاب‌های Past Masters انتشارات دانشگاه آکسفرد است. هر کتاب این مجموعه به شرح و معرفی افکار و عقاید و آثار اندیشمندی بزرگ از اعصار گذشته اختصاص دارد.

از سخن مترجم:

ترجمه ی آثار شکسپیر از اواخر دوران قاجار آغاز شد. تا آن جا که می دانم، اتللو با ترجمه ی ابوالقاسم قراگزلو ناصرالملک و به تربیت درآوردن دختر تندخو با ترجمه ی حسینقلی سالور عمادالسلطنه نخستین ترجمه ها بودند. بعدها نمایش نامه های مهم شکسپیر همچون هملت، شاه لیر، یولیوس سزار، آنتونی و کلئوپاترا، رومئو و ژولیت، مکبث و… به فارسی ترجمه شد و امروز ما ترجمه های گوناگونی از این آثار در دست داریم.

وقتی تصمیم به ترجمه ی این کتاب گرفتم، اغلب ترجمه های پیشین را مرور کردم. از میان این ترجمه ها شاید آنچه در مجموعه ی انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر شده هنوز اعتبار بیش تر داشته باشد، هرچند زبانی که آن مترجمان گرانقدر برگزیده اند به گمان من و بسیاری از خوانندگان چنان که بایست پاسخگوی زبان شکسپیر نیست.

از این روی بود که تصمیم گرفتم قطعاتی از آثار شکسپیر را که در این کتاب آمده خود ترجمه کنم و از ترجمه های پیشین، جز ترجمه ی داریوش آشوری از مکبث در برخی موارد، سود نجویم. اما ترجمه ی آثار شکسپیر برای کسی که تجربه ای در این کار نداشت دشوار و پرمخاطره بود.

دشواری را به جان خریدم و برای اطمینان از درستی کار خود، آن قطعات را با ترجمه های معتبر، خاصه ترجمه های فرنگیس شادمان و سایر کتاب های بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مقابله کردم…


نویسنده: جرمین گریر

مترجم: عبدالله کوثری

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 196

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.