دانلود کتاب صداهایی از زمین ناممکن

دانلود کتاب صداهایی از زمین ناممکن

دانلود کتاب صداهایی از زمین ناممکن

نویسنده: پریسا نصرآبادی و دیگران

حجم: 8 مگابایت

تعداد صفحات: 132

درباره کتاب

کتابی که پیش رو دارید، مجموعه‌ای از گفتگوها و گزارشی فشرده از سرزمین بومیان مکزیک و شرحی از مبارزات جاری و مقاومتی است که از بیست و دو سال پیش تا کنون در مناطقی از مکزیک زاده شده و بالیده است. در این میان، بی‌تردید جنبش زاپاتیستی نه فقط در بطن نبرد ستمدیدگان بومی و جنبش‌های مبارزاتی فرودستان در سرتاسر مکزیک نقش محوری داشته، بلکه در سرتاسر امریکای لاتین الهام‌بخش مقاومت و اشکال مختلفی از تلاش جمعی در ایستادن مقابل استعمار و استثمار، و نیز در جهت تعیین سرنوشت و اداره‌ی زیست اجتماعی-سیاسی به دست خودِ ستمدیدگان بوده است.

نام زاپاتیست‌ها در کنار دیگر جریانات رزمنده‌ی چپ قارّه‌ی امریکا از آن رو درخشندگی مضاعفی دارد که هم‌زمان در سطوح و عرصه‌های متعددی مبارزه را به‌ مثابه‌ی اراده‌ای جمعی متبلور کرده است، و در این راه شیوه‌های مختلفی از مبارزه‌ی مسلحانه تا کار اجتماعی و نیز کارزارهای سیاسی و نیز ابزارهای گوناگونی که موجود بوده و یا ساخته شده را برای نبرد به خدمت گرفته است.

آنان توانسته‌اند از یک سو شکاف سهمگینی در قدرت دولتی متمرکز ایجاد کنند و علیه دولت مستعمره و استبدادی مکزیک اعلان جنگ کنند، و از سوی دیگر جداسازی نژادی و نابرابری و تبعیض دهشتناکی را به چالش بکشند که شهروندان جامعه مکزیک را به وضوح درجه‌بندی کرده است. آنان همچنین همبستگی میان گروه‌های گونه‌گون فرودستان را به ضرورت و اصلی تخطی‌ناپذیر در گفتار و عمل اجتماعی-سیاسی خود بدل کرده‌اند، و بدین ترتیب رنگین کمانی از مبارزات و مقاومت‌ها شامل جنبش‌های بومیان، کارگران، دانشجویان، زنان، دهقانان، معلمان، منادیان دادخواهی و … را در پیوندی معنادار با یکدیگر قرار داده اند…


لینک دانلود کتاب صداهایی از زمین ناممکن

نظرات شما :

:: ارسال نظر