دانلود کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان‌ها

دانلود کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان‌ها

دانلود کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان‌ها

کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان‌ها نوشته‌ی شهروز حسنی، حاوی مطالب متعددی می‌باشد، از قبیل: استخراج نکات اعجازگونه‌ی قرآن در حوزه‌ی علوم زیستی، اثبات ابطال نظریه‌های علوم مدرن یعنی داروینیسم، نگاه توحیدی به ماجرای خلقت نخستین، بیان نکات مغفول مانده علما از قرآن مجید، استفاده از علوم روز و آخرین تحقیقات پژوهشگران مختلف و ارائه تحلیلی نوین از وقایع حول خلقت انسان در درگاه الهی.

با توجه به اینکه فرضیه داروین پایه‌ی اکثر نظریات دنیای مدرن است، ابطال آن و فرضیه جایگزین مقبول، انقلابی است که همه‌ی رشته‌های دانشگاهی موجود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این کتاب خواهید فهمید که پایه‌ای‌ترین نظر جاری و مقبول در مراجع مدعی علم، یعنی داروینیسم چیست و در رد آن چه نتایجی به دست آمده است.

کلمات کلیدی: نظریه تکامل داروین، پیدایش انسان، تکامل انسان، انسان های نخستین، مراحل تکامل انسان، تکامل، تاریخ پیدایش انسان، نظریه تکامل داروین، نظریه داروین، تئوری داروین، نظریات چارلز داروین


از: شهروز حسنی

موضوع: کتاب‌های فلسفی

۳۸۹ صفحه

فرمت: PDF

زبان: فارسی

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.