دانلود کتاب فلسفه اخلاق در قرن بیستم

دانلود کتاب فلسفه اخلاق در قرن بیستم

دانلود کتاب فلسفه اخلاق در قرن بیستم

بررسی فلسفی موضوعات اخلاقی و به تعبیر دیگر اخلاق فلسفی عمری طولانی دارد و همواره مورد توجه فیلسوفان و متفکران بوده است، اما توجه به مسائلی از قبیل تعریف و تحلیل مفاهیم اخلاقی، سرشت گزاره‌های اخلاقی، زبان اخلاق و کارکرد آن، رابطۀ علم و اخلاق، رابطۀ دین و اخلاق، منطق و معرفت‌شناسی اخلاق، که در حقیقت مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق را تشکیل می‌دهند کاری بیرون از حوزۀ علم اخلاق و متعلق به معرفت‌های درجۀ دوم است. فلسفۀ اخلاق به معنی بررسی مسائل مذکور گرچه به لحاظ تاریخی از علم اخلاق متأخر است اما به لحاظ منطقی بر آن مقدم است و در حقیقت فلسفۀ اخلاق، منطق علم اخلاق است.

کتاب فلسفۀ اخلاق‌ در قرن‌ بیستم‌ گزارشی تاریخی-تحلیلی از فلسفۀ اخلاق در شش دهۀ اول قرن بیستم است و تحولات عمده‌ای را که این علم در عرض شصت سال به خود دیده و فراز و نشیب‌هایی را که در این دوره از سر گذرانده است، در بر می‌گیرد. این دوره از سال 1903 میلادی که سال انتشار کتاب مبانی اخلاق مور است، آغاز و به سال 1960 که سال طبع اول این کتاب است، ختم می‌شود. مری وارنوک در سال 1977 تکمله‌ای به پایان کتاب افزوده و در آن کتاب‌شناسی توصیفی و مختصری از آثار قابل اعتنایی که در طی این هفده سال نگارش شده، به دست داده است. هم‌چنین در جای‌جای کتاب به تحلیل و نقد نظریات پرداخته و در بیشتر موارد کوشیده است محملی برای توجیه و دفاع از آن نظریات را به نقد خود ضمیمه کند. ویژگی دیگر این کتاب بررسی‌های تطبیقی و جمع‌بندی‌هایی است که نویسنده به اقتضای مقام عرضه کرده است.


نویسنده: مری وارنوک

مترجم: ابوالقاسم فنایی

حجم: 7 مگابایت

تعداد صفحات: 372

نظرات شما :

:: ارسال نظر