دانلود کتاب مدرن اندیشان ایرانی ( دو دفتر )

دانلود کتاب مدرن اندیشان ایرانی ( دو دفتر )

دانلود کتاب مدرن اندیشان ایرانی - داریوش شایگاندانلود کتاب مدرن اندیشان ایرانی - فریدون آدمیت

کتاب مدرن اندیشان ایرانی اثر علی اصغر حقدار است. دفتر اول از مجموعۀ مدرن اندیشان ایرانی:
از آنجا که‌ در آثار داریوش‌ شایگان‌ یک‌ سیر تحولی‌ پیداست‌، می‌توان‌ از آخرین‌ اثر منتشرشده‌اش‌ به‌ تأمل‌ در اندیشه‌هایش‌ شروع‌ کرد؛ از این ‌رو که‌ خود شایگان‌ یافته‌های‌ فکریش‌ را بر پایۀ‌ آخرین‌ ایده‌های‌ اندیشگی‌ مدرنیته‌ قرار داده‌ است‌: آخرین‌ اندیشه‌هایش‌ می‌توانند بهترین‌ و اولین‌ پلۀ‌ صعود به‌ داخل‌ مغان‌ اندیشگی‌ داریوش‌ شایگان‌ از دوران‌ غرب‌ستیزی‌ تا هندشناسی‌ و ایدئولوژی زدایی‌ از سنت‌ و معنویت باوری‌ و… برای‌ خوانندگانش‌ فراهم‌ کنند.

دفتر دوم از مجموعۀ مدرن اندیشان ایرانی:

مجموعۀ نوشته‌ها و تحقیقات آدمیت دورۀ زمانی تقریباً پنجاه سالۀ دگرگونی‌های اجتماعی ـ سیاسی از جنبش تنباکو(۱۲۶۹ ش) تا استبداد صغیر(۱۲۹۰ ش) را شامل می‌شوند؛ تحلیل و گزارش اندیشه‌های مترقی و متجدد روشنفکران اولیۀ ایرانی در تحکیم و پی ریزی نهادهای مدنی و ساختارهای سیاسی مدرن، بخش دیگر تألیفات آدمیت را در برمی‌گیرند.


نویسنده: علی اصغر حقدار

موضوعات: داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی + فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت

حجم: ۸٫۰۸ مگا بایت (MB)

قالب کتاب: PDF – پی دی اف


لینک دانلود دفتر اول                لینک دانلود دفتر دوم

نظرات شما :

:: ارسال نظر