دانلود کتاب مدیریت آموزشی

دانلود کتاب مدیریت آموزشی

دانلود کتاب مدیریت آموزشی

آموزش و پرورش مدرن و پویا، چند رشته ای و چند بعدی است. تغییرات سریع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری و تکنولوژی موجود در جامعه انسانی تاثیر غیرقابل انکاری بر آموزش و پرورش می گذارند. از سوی دیگر آموزش و پرورش با توسعه فیزیکی، عقلانی و روحی، عاطفی و اجتماعی بشریت ارتباط دارد و از این رو، از قید موضوعات، رشته ها و فعالیت های فوق برنامه متعدد خارج می شود. آموزش و پرورش باید با مشکلات برخاسته از نیازها، شرایط و رفتار دانش آموزان، معلمان و دیگر کارکنان مقابله نماید. مسائل زیادی در زمینه ارتباط، همکاری و تشریک مساعی وجود دارند که بایستی برای حصول آرمانهای آموزشی و اهداف ویژه موسسات آموزشی دسته بندی شوند…

فهرست مطالب:

بخش اول (مفاهیم و تئوریها)
فصل اول: مدیریت آموزشی
فصل دوم: تئوری ها و مکاتب مدیریت
فصل سوم: سازماندهی و ساختار سازمانی
فصل چهارم: جو و فرهنگ سازمانی
فصل پنجم: تحقیق در مدیریت آموزشی

بخش دوم (فرآیند های مدیریتی)
فصل ششم: انگیزش
فصل هفتم: رهبری
فصل هشتم: ارتباط
فصل نهم: تصمیم گیری و حل مسئله
فصل دهم:مدیریت تغییر

بخش سوم (مدیریت آموزشی،فرآیند اجتماعی و پویایی گروهی)
فصل یازدهم: مدیریت آموزشی،یک فرآیند اجتماعی
فصل دوازدهم: مدیریت تکاملی و پویایی گروهی


نویسنده: غلامرضا شمس مورکانی

حجم: 5 مگابایت

تعداد صفحات: 257

نظرات شما :

:: ارسال نظر