دانلود کتاب مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام های غربی

دانلود کتاب مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام های غربی

دانلود کتاب مقایسه تطبیقی اقتصاد سیاسی معاصر ایران با نظام های غربی

کتاب مقاسه تطبیقی اقتصاد معاصر ایران با نظام های غربی – اقتصاد سیاسی به تعبیری حاصل جمع ثروت و قدرت توأمان است. بر این مبنا اقتصاد سیاسی قلب تپنده و جریان‌ساز عناصر اقتصاد و مولفه‌های سیاست است كه در هم ادغام گردیده و بر حیات دیوانی، حقوقی و فكری یك جامعه تاثیر می‌گذارد. این كتاب در نوع خود جزء اولین آثاری است كه با مقایسه‌ای انطباقی، وضعیت ایران معاصر را با نظام‌های لیبرال دمكراسی و عناصر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و ایران پس از انقلاب را، مرحله به مرحله، بررسی نموده است.

در این كتاب سعی شده با تلفیق سطح تحلیل‌های نظری و اقدامات عملی، مجموعه‌ای چندوجهی فراهم و در یك فضای میان رشته‌ای و چندرشته‌ای مقولات متعدد و گوناگونی حول محور موضوع به چینش درآید. عناصری چون مفهوم توسعه، ایدئولوژی‌شناسی، سیاستگذاری عمومی، نظام قانونگذاری و چارچوب شناسی دیوانی به فراخور مباحث وارد سطح تحلیل گردیده است. همچنین در تكمیل فضای بحث نگارنده به سبب نگاه انتقادی، به تحلیل دیالكتیك گونه فضای دیوانی و اداری پرداخته و در انتها پیشنهاداتی در جهت بهبود نظام حقوقی و اداری كشور ارائه نموده است.


نویسنده: سعید حاجی هاشمی

حجم: 2 مگابایت

تعداد صفحات:

نظرات شما :

:: ارسال نظر