دانلود کتاب نادر صاحبقران – نادرشاه بر مبنای اسناد خطی

دانلود کتاب نادر صاحبقران – نادرشاه بر مبنای اسناد خطی

دانلود کتاب نادر صاحبقران - نادرشاه بر مبنای اسناد خطی

نویسنده: کلیم الله توحدی

حجم: 20 مگابایت

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 1158

درباره کتاب

کتاب پیش رو از آن جهت «نادر صاحبقران» نامیده شده که قهرمان آن یعنی نادر در روزگار خود چنین عنوانی را با مهرهایش انتشار داده بود. پادشاهی که شاه شاهان بود و کشور پهناورش از شمال و شرق و جنوب به حدود امپراتوری ساسانیان رسیده بود. پایتختش بر روی زین اسب مستقر بود و شاهان جهان پیشانی بر خاک آستانش می سائیدند.

این مرد بزرگ تاریخ ایران و جهان، عصارۀ شجاعت و غیرت و جسارت و پردلی و پهلوانی و شمشیرزنی و تلاش و کوشش و آزاد منشی و دادگری و ترقی خواهی و میهن پرستی بود، که همواره با ضعف و بی تفاوتی و خرافه پرستی و زبونی که عوامل تمام بدبختی ها و عقب ماندگی های فرش بشراند، در حال مبارزه بود. هر چند که نادر در مسیر زندگی پرفراز و نشیب خویش، ستم هایی روا داشت که هیچ آدم منصفی تایید نمی کند.

اما باید دید که سرزمین ایران در روزگار انحطاط صفویه و روی کار آمدن او با چه سرنوشت شوم و فلاکت بار و پریشان احوال و نظام گسیخته و اشغال شده و ناموس بر باد رفته ای مواجه گشته بود، که او با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر شبانه روزی و فداکاری خویش و همت جوانان و مردان غیور ایران زمین توانست در کوتاهترین زمان، از کشوری ذلیل و زبون با مردمانی ضعیف و ناتوان و تنبل و خرافاتی و بی تفاوت، کشوری سرافراز و مترقی با مردمانی دلیر و دشمن شکن و فاتح و منظم در عرصۀ گیتی پدید آورد که ستون های کاخهای عظیم سلاطین و امپراتوران قدرتمند جهان را به لرزه در آورد.


لینک دانلود کتاب نادر صاحبقران

نظرات شما :

:: ارسال نظر