دانلود کتاب نسل اژدها

دانلود کتاب نسل اژدها

دانلود کتاب نسل اژدها

کتاب نسل اژدها اثر پرل باک با ترجمه احمد قاضی است؛ پرل باک با قرار دادن محوریت داستان بر خانواده ی شخصیتی به نام لینگ تان، ناامیدی و اندوه طاقت فرسای ناشی از جنگ را بر این افراد نجیب و بی گناه، به تصویر کشیده است. لینگ تان و خانواده اش، کشاورزانی ساده بودند که در گوشه ای، زندگی آرام خود را سپری می کردند. تکنولوژی غرب و همچنین، ابزارآلات جنگی در این نواحی دورافتاده از چین، ناشناخته باقی مانده بود و گرچه میزان باسوادی در میان نسل های جوان تر رو به افزایش داشت، اخبار و گزارش های هشداردهنده درباره ی تجاوز کشوری خارجی، در انظار عمومی نادیده گرفته می شد.

تغییر یک حاکم سیاسی و عوض شدن حکومت، تقریبا برای رعیت ها بی اهمیت و بدون پیامد می نمود، چرا که زندگی آن ها حول محور مزارع و روستاهایشان می چرخید. اما وقتی که حمله ی خارجی به محل زندگی آن ها رسیده و جاده ها از هجوم مردم در حال فرار به سمت غرب بسته می شوند، لینگ تان و افراد پیرامونش باید به اجبار با واقعیت های تلخ جنگ روبه رو شوند. مانند همه ی جنگ ها در تاریخ بشر، این مردم هستند که بار اصلی تنازعات سیاسی و قدرت طلبانه را متحمل شده و باید به تنهایی برای حفظ زندگی خود و عزیزان شان، به ورطه ای خون بار و خشونت آمیز پا بگذارند.


نویسنده: پرل باک

به اهتمام: احمد قاضی

موضوعات: داستان + رمان

حجم: 17.1 مگابایت (MB)

قالب کتاب: PDF – پی دی اف

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.