دانلود کتاب نشان آتنا

دانلود کتاب نشان آتنا

دانلود کتاب نشان آتنا

نشان اتنا جلد سوم مجموعه کتاب های قهرمانان المپ نوشته ریک ریوردان می باشد.

بخشی از رمان:

پايپر هنوز از شدتِّ ترس، ناخوش و گيج بود؛ اما او و جيسون به دل جنگل زدند. همانطور كه از تپه بالا مي رفت و شاخ را به سينه اش مي فشرد، فهميد كه دارد اشك مي ريزد.

اگرچه مطمئن نبود كه اين گريه از روي ترس بود يا آسايش خاطر يا بهخاطر شرمندگي از كاري كه با خداي پير رودخانه كرده بود.

آنها تا زماني كه به نوک تپه رسيدند از سرعتشان كم نكردند. پايپر احساس حماقت مي كرد، اما همانطور كه براي جيسون تعريف مي كرد وقتي كه زير آب
دست و پا ميزده چه رخ داده، دائم كنترلش را از دست مي داد و گريه مي كرد. پايپر چشم هايش را پاک كرد و سعي كرد خودش را كنترل كند. خورشيد به افق نزديك ميشد، آنها بايد به سرعت نزد هركول باز ميگشتند و يا دوستانشان
ميمردند.

هركول يك آدم از خودراضي حسود احمق بود. او انسان هاي بسياري را آزار داده بود و ميخواست به آزاردادن آدمها ادامه دهد. شايد شكست هاي بدي خورده
بود. شايد خدايان او را به بازي گرفته بودند؛ اما اينها مسئله را توجيه نميكرد. يك قهرمان نميتواند خدايان را كنترل كند، اما بايد بتواند خودش را كنترل كند.

جيسون هرگز آنگونه نميشد او هرگز ديگران را بخاطر مشكلاتشان سرزنش نميكرد يا به كينه از انجام دادن كار درست بيشتر اهميت نمي داد.

قرار نبود پايپر داستان ديانيرا را تكرار كند. قرار نبود فقط به خاطر اينكه هركول خوشتيپ، قوي و ترسناک است با چيزهايي كه مي خواهد كنار بيايد. هركول
اينبار نميتوانست به شيوه ي خودش عمل كند، حداقل نه بعد از تهديد جان آنها و فرستادنشان براي بدبخت كردن آكلوس؛


نویسنده: ریک ریوردان

تعداد صفحات: …

حجم فایل: 23 مگابایت

نوع فایل: pdf


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر