دانلود کتاب همجنس خواهی

دانلود کتاب همجنس خواهی

دانلود کتاب همجنس خواهی

پیش گفتار

بخش اول : باورهای رایج و یافته های علمی

بخش دوم : نگرش های جهانی به همجنس خواهی

منابع

جنسیت شامل رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد می‌گذارد. در ارتباط با نقش‌های جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده می‌شود که دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین می‌کند. واژه جنسیت (Gender) یک مفهوم اجتماعی است و با واژه جنس (sex) که معمولاً برای بیان همان موضوع ولی از دیدگاه زیست‌شناسی به کار می‌رود متفاوت است.

جنسیت و نقش‌های جنسیتی به قشربندی جنسیتی مرتبط می‌شوند. قشربندی جنسیتی، همچون سایر انواع قشربندی‌‌هایاجتماعی، مربوط به پاداش‌های اجتماعی (نظیر توزیع قدرت، ثروت، وجهه، آزادی‌های فردی و اقتصادی) است و هر یک از اعضای جامعه بسته به موقعیتی که در هرم سلسله مراتب آن جامعه دارد به طور متفاوتی از این پاداش‌ها بهره‌مند می‌شود.


نام کتاب : همجنس خواهی

نام نویسنده : میعاد توانا

زبان : فارسی

فرمت : PDF

حجم : 3.5 MB

تعداد صفحات : 24


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر