دانلود کتاب هنر و اجتماع

دانلود کتاب هنر و اجتماع

دانلود کتاب هنر و اجتماع

این کتاب نخستین بار در سال 1936 به منظور شرکت در بحث روی مسائلی که پس از انقلاب روسیه بطور جدی مطرح بود، انتشار یافت. ظهور فاشیسم (که آنهم مذهبی بود که به مقام هنرمند در جامعه اهمیت بسیار میداد)، اشتعال آتش جنگ جهانی دوم، درگیری هنرمندان در “نهضت مقاومت اروپایی” و کلیه رویدادهای بعدی آنچه را من در مقدمه چاپ اول این کتاب موضوع اساسی خواندم، ضرورتی تازه بخشید: “ماهیت روابط موجود بین جامعه و افرادی که مسئول آفرینش آثار هنری هستند.”

باید توجه داشت که من زمان فعل را غیرجزمی بکار بردم و گفتم: “روابط موجود بین جامعه و هنرمندانش” و نه “روابطی که باید موجود باشد.”…

فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • هنر و جادوگری
  • هنر و عرفان
  • هنر و مذهب
  • هنر غیرمذهبی
  • هنر و ضمیر نابخود
  • هنر و تربیت
  • هنر در گذار
  • ضمیمه: ویلیام هاگارث
  • واژه نامه ها

نویسنده: هربرت رید

مترجم: سروش حبیبی

حجم: 26 مگابایت

تعداد صفحات: 528

لینک دانلود کتاب هنر و اجتماع

نظرات شما :

:: ارسال نظر