دانلود کتاب و جزوه ارزیابی کار و زمان – pdf

دانلود کتاب و جزوه ارزیابی کار و زمان – pdf

دانلود کتاب و جزوه ارزیابی کار و زمان - pdf

ارزیابی کار و زمان از زیربنایی ترین و اساسی ترین دروس رشته مهندسی صنایع و پیش نیاز یک شاخه مهم از دروس این رشته ،طرحریزی واحد های صنعتی می باشد. دانشی است که در کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی جهت بالابردن بهره وری در فرآیند, مورد نیاز مهندسین صنایع می باشد. بدون تردید تحقق شعار”تا بهتر هست خوب کافی نیست”توسط کارسنجی امکان پذیر است.


۱- لینک دانلود جزوه محمدحسین رضایی آزاد قزوین

۲- لینک دانلود اسلاید بهروز اکرمی

۳- لینک دانلود اسلاید علیرضا علی احمدی علم و صنعت

۴- لینک دانلود جزوه بهداد مسگریان

۵- لینک دانلود جزوه شمس موسوی

نظرات شما :

:: ارسال نظر