دانلود کتاب چالش علم و سنت

دانلود کتاب چالش علم و سنت

دانلود کتاب چالش علم و سنت

مجموعه حاضر متضمن مقالات بسیار مهمی در پهنه ادبیات روابط بین الملل در قرن بیستم است که در طول پنجاه سال در این زمینه نگاشته شده و توسط آندرو لینکلیتر که خود ید طولایی در این رشته دارد، تدوین و ویرایش شده است. انجام این مهم توسط انتشارات معروف راتلج صورت گرفته است. ویراستار متن اصلی با وسواس مثال زدنی از میان هزاران مقاله موجود در این زمینه اقدام به پالایش مطالب نموده و معتبرترین آنها را برای مجموعه حاضر برگزیده است.

فهرست مطالب:

  • برپا داشتن نظریه و تایید نظریه در سیاست بین الملل
  • نظریه روابط بین الملل: موردی برای یک رویکرد سنتی
  • بحث بزرگ جدید: سنت گرایی در برابر علم در روابط بین الملل
  • نظریه پردازی که از واژگان منسوخ بهره می گیرد: بصیرت بدون مدرک
  • همبستگی ها
  • نظریه روابط بین الملل و پایان جنگ سرد
  • نقشینه های ناهم رایی و تجلیل متفاوت: نظریه اجتماعی انتقادی و روابط بین الملل
  • اثبات گرایی و فراتر از آن

نویسنده: آندرو لینکلیتر

مترجم: بهرام مستقیمی

حجم: 14 مگابایت

تعداد صفحات: 511

لینک دانلود کتاب چالش علم و سنت

نظرات شما :

:: ارسال نظر