دانلود کتاب چه باید کرد؟

دانلود کتاب چه باید کرد؟

دانلود کتاب چه باید کرد؟

کتاب چه باید کرد؟ از تاثیر گذارترین متفکران و نو اندیشان ایرانی کسی نبود جز دکتر علی شریعتی. او که با شخصیتی نو و جذاب و سخنانی پرحرارت توانست قشر عظیمی از مردم مخصوصا جوانان را بخود جذب کند، سعی کرد با نگرشی که داشت درد را بشناسد و درمان ارائه دهد.

کتاب حاضر نیز به همین قضیه ی مهم می پردازد که چه باید کرد !؟ و بخصوص قشر بیدار و متعهد جامعه چه وظایفی دارند ؟ آیا فقط باید بنالند یا وقت عمل کردن هم رسیده است؟ آیا با تئوری پردازی و نظریه بازی صرف دردی از مشکلات این جامعه برطرف خواهد شد؟ آیا با شناخت غلط از سنت و سنت ستیزی می توان جامعه ای مدرن ساخت؟

آیا اصول مدرن را مطلقا باید بپذیریم و عین همان گفتمان اروپایی را بخواهیم در کشور خود پیاده کنیم بدون در نظر گرفتن ریشه های فرهنگی خویش؟

وظیفه ی روشنفکر چیست؟


نویسنده: علی شریعتی

حجم: 4 مگابایت

تعداد صفحات: 706

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.