دانلود کتاب کالبدشکافی سیاست های غرب در قبال ایران

دانلود کتاب کالبدشکافی سیاست های غرب در قبال ایران

دانلود کتاب کالبدشکافی سیاست های غرب در قبال ایران

این رساله، تلاشی است انتقادی تاریخی برای تشریح فشرده غرب و راهبردهای «غرب مدارسازی» یا به عبارتی دیگر، «غرب زدگی» در کشورهایی مثل ایران. غرب مداری بینشی است که همه پدیده های جهان را از دیدگاه غرب به عنوان یگانه مبنا و جهان شمول می نگرد.

کتاب حاضر در سه فصل با عنوان های غرب و راهبردهای غرب مدارسازی؛ سایه غرب مداری در علوم انسانی و فرهنگ گفت وگویی به مثابه مکانیزم تعادل و تعامل تهیه شده است.

در این کتاب با تعریف مختصری از واژه غرب درباره مواردی از این قبیل بحث شده است: شیوه های غرب مدارسازی، و آسیب شناسی علوم انسانی در مقایسه فرهنگ ها.

نگارنده پس از به چالش کشیدن این مباحث، ایجاد وحدت در جامعه بر پایه های روشنگری و مردم سالاری اسلامی را راهبردی مناسب برای خاموش کردن آتش ها می داند و برای تحقق این امر ایجاد فرهنگ گفت وگویی درون جوش را بر اساس مردم سالاری اسلامی ضروری می داند.


نویسنده: حمیدرضا یوسفی

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 135

نظرات شما :

:: ارسال نظر