دانلود کتاب کلیات تاریخ فلسفه یونان

دانلود کتاب کلیات تاریخ فلسفه یونان

دانلود کتاب کلیات تاریخ فلسفه یونان

ادورا گوتلوب تسلر بیشتر آوازه اش را وامدار نوشته هایش درباره فلسفه یونان باستان است. تسلر مجتهد و پدر تاریخ فلسفه یونان است و هر کس که پس از وی به نگارش در این حوزه پرداخته از او به عنوان یک مرجع بهره برده است. بزرگ ترین اثر تسلر فلسفه یونان در بستر تکامل تاریخی اش است که همه یا بخش هایی از آن به اکثر زبان های اروپایی ترجمه شده و جایگاه خودش را به عنوان متن معتبر تاریخ فلسفه یونانی تثبیت کرده است. آنچه خوانندگان محترم پیش رو دارند ترجمه فارسی تلخیص این کتاب سترگ است که خود مولف، ویراست نخست آن را در سال 1883 منتشر کرده است . این تلخیص بارها از سوی خود او و کسانی دیگر مورد بازبینی و پانویسی قرار گرفته و اینکه ترجمه فارسی آن بر اساس ترجمه انگلیسی ال.آر.پالمر که از روی ویراست سیزدهم متن آلمانی آن به قلم دکتر ویلهلم مسئله صورت گرفته است در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار می گیرد.

این کتاب در این ۴ دوره تقسیم شده است:

۱- دوره پیش از سقراطی

۲- فلسفه آتیکی: سقراط و سقراطیان، افلاطون، ارسطو

۳- فلسفه هلنیستی(یونان مآبی)، مکتب رواقی، مکتب کلبی متاخر، مکتب اپیکوری، شکّاکیت، التقاط گرایی – فلسفه امپراطوری روم.

ملطیان، فیثاغورثیان، الیاییان و هراکلیتوس، نظام های تلفیقی سده پنجم و آخرین نمایندگا فلسفه پیش از سقراط، سوفسطاییان، سقراط، مکاتب کوچک سقرازی، افلاطون و آکادمی قدیم، ارشطو و مکتب مشایی، فلسفه رواقی، مکتب کلبی متأخر، فلسفه اپیکوری، شکاکیت، استمرار و احیای مکاتب قدیم، مکتب نوافلاطونی، از جمله فصول مختلف ۴ دوره این کتاب هستند.


نویسنده: ادوارد تسلر

مترجم: حسن فتحی

تعداد صفحات:

حجم فایل:

نوع فایل: pdf


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر