دانلود کتاب کهن دیار (جلد دوم)

دانلود کتاب کهن دیار (جلد دوم)

دانلود کتاب کهن دیار (جلد دوم)

جلد دوم این کتاب مجموعه‌ی آثار ایران باستان پس از اسلام در موزه‌های بزرگ جهان را ارائه می‌کند. صفحات کتاب گلاسه و تصاویر ارائه شده به صورت رنگی است که بر جذابیت کتاب افزوده است.

مطالب جلد دوم در پنج فصل گردآوری شده است. در این کتاب میز به مانند جلد اول، ابتدای هر فصل به وقایع تاریخی اختصاص یافته است.

فصل اول به رخدادهای تاریخی از سقوط امپراتوری ساسانی و ظهور سلسه های نیمه مستقل ایرانی پرداخته است.

فصل دوم به حمله مغول ها و وقایعی که در آن دوران در کشورمان روی داده است، اختصاص یافته است.

در فصل سوم به قیام شاه اسماعیل صفوی و چگونگی تاسیس نخستین دولت مستقل ایرانی اشاره شده است.

فصل چهارم به رویدادهای سه سلسله افشاریه، زندیه و قاجار پرداخته است.

و در انتهای کتاب نیز خلاصه داستانهای سه منظومه ارزشمند شاهنامه فردوسی، خسرو شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی گنجانده شده است.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

سفاح عباسی چون به خلافت رسید، ابومسلم خراسانی و تعدادی دیگر از سرداران را که در براندازی امویان شرکت داشتند، به مناصب بالای حکومتی و امیری بر بخشهایی از سرزمین ایران منصوب کرد. پس از سفاح، برادرش منصور به خلافت رسید. او که از قدرت و محبوبیت روزافزون ابومسلم به هراس افتاده بود، به نیرنگی و نامردی او را در بارگاه خلافت به قتل رساند. با مرگ ابومسلم قیامهای متعددی چون قیام سپید جامگان به رهبری سندباد در نیشابور و شورش طایفه راوندیان در کاشان به خونخواهی او در ایران برپا شد، گرچه این قیامها راه به جایی نبرد، اما خود نیز مانع از نفوذ فرهنگ و رسوم ایرانی در دربار خلافت نشد…


نویسنده: بهنام محمد پناه

حجم: 20 مگابایت

تعداد صفحات: 174

لینک دانلود کتاب کهن دیار (جلد دوم)

نظرات شما :

:: ارسال نظر