دانلود کتاب گرایش‌های علمی و فرهنگی ایران از هخامنشیان تا پایان صفویه

دانلود کتاب گرایش‌های علمی و فرهنگی ایران از هخامنشیان تا پایان صفویه

دانلود کتاب گرایش‌های علمی و فرهنگی ایران از هخامنشیان تا پایان صفویه

این كتاب مجموعه مقالاتی است از استفان پانوسی ـ ایران شناس برجسته ـ درباره برخی وجوه و ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایرانیان كه در هفت “گفتار” تنظیم شده است.

در گفتار نخست با عنوان “نظری كلی بر نظرهای دیگران” كوشش شده تا نشان داده شود چگونه برخی از دانشمندان چه شرقی و چه غربی تاریخ فرهنگی و علمی ایران را به نادرستی بررسی كرده‌اند و چگونه در پی بررسی‌های یكسویه خود، به تقدیس جهان ملی و فرهنگی خود رسیده‌اند.

در گفتار دوم كه “اساس جهان‌بینی ایرانی در فلسفه مشاركت نام گرفته، نویسنده پشتوانه فرهنگی و جهان‌بینی دیرینه ایران را در فلسفه مشاركت می‌بیند و آن را چون بخشش و هدیه‌ای از سوی جهان ایرانی به جهان غرب توجیه می‌كند.

در گفتار سوم وضع علوم در زمان هخامنشیان بررسی و معرفی شده است.

در گفتار چهارم نویسنده سعی كرده ابعاد یونانی شدن خاور و خاوری شدن مغرب زمین را در زمان سوكیدها و اشكانیان بارزتر كند.

در گفتار پنجم تلاش شده موقعیت ایران دوره ساسانی نه تنها در فراروی امپراطوری رومی مشخص شود، بلكه اهمیت كانون‌های علمی و فرهنگی آن برای شكوفایی علوم در زمان عباسیان كه دست‌نشانده ایرانیان بودند، از پیشاپیش نمایان سازد.

در گفتار ششم كوشش شده برخلاف بررسی و برداشت‌های نادرست برخی از دانشمندان چه غربی و چه عربی نشان داده شود چگونه شكوفایی علوم در ایران بعد از اسلام، رابطه مستقیم و پیوند گسست‌ناپذیری با ایران پیش از اسلام داشته است.

آخرین گفتار به بررسی وضعیت علم و فرهنگ در دوره صفویه اختصاص دارد. در پایان كتاب فهرست منابع و نمایه آمده است.


نویسنده: استفان پانوسی

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 210

نظرات شما :

:: ارسال نظر