دانلود کتاب گره کور

دانلود کتاب گره کور

دانلود کتاب گره کور

مجموعه داستان “گره کور” (1362) شامل:

ارسال پیام / انتقام در آپارتمان / ایستادن ممنوع / اینهم یک گره / بی هدف / پینه دوز / تصفیه حزبی / چرخ و فلکی / زرین دخت / سالک / سفر خیال انگیز / سگ آقا رضا / فرار و تعقیب / فیدل و فی فی / قصه عمو نوروز / گره کور / گفتگو با خر / مسافری از ده / مصاحبه / یک آدم و اینهمه خیالات

از داستان فرار و تعقیب:
صداهای درهم و برهمی فضای خیابان تنگ را پر کرده بود. جمعیت درهم می لولید و صدای بوق اتومبیل ها و تاکسی ها جنجالی به راه انداخته بود. مردم مثل مورچه های ریز که در گذرگاه خود لحظه ای شاخ به شاخ می شوند و می گذرند، سینه به سینه بهم می خوردند و از کنار هم راهی باز می کردند و می گذشتند. جمعی بسته ای زیر بغل و چیزی به دست داشتند عده ای نه، خیلی ها هدف داشتند و خیلی ها بی هدف در جمع هدفداران می لولیدند. در کنار پیاده رو باریک خیابان چند قدم به چند قدم، عده ای بساط کسب رزق و روزی خود را گسترده بودند و برای جلب مشتری و عرضه متاع دکان بی رونق و قابل حمل و نقلشان، فریاد می کشیدند…


نویسنده: خسرو شاهانی

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 148

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.