دانلود کتاب گل باوینه

دانلود کتاب گل باوینه

دانلود کتاب گل باوینه

ادبیات بومی ایران زمین در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری ـ به خصوص زبان شناسان ـ قرار گرفته است. در این میان فرهنگ و ادب بختیاری، هم به لحاظ اصالت واژگانی و هم به لحاظ غنای معنایی جایگاه ویژه ای دارد. کتاب گل باوینه حاصل تلاش های پیگیر نخستین بانوی صاحب دیوان بختیاری بانو فریده چراغی می باشد که به خوبی می توان دو خصوصیت پیش گفته را در آن به نظاره نشست. هم چنین به احتمال قریب به یقین این کتاب نخستین مجموعه ی شعر بختیاری است که به صورت الکترونیک در فضای مجازی با اجازه و پیشگامی شاعر ارجمند آن نشر داده می شود. امید است که ارایه ی این کتاب اسباب آشنایی هر چه بیش تر مردم سرزمین مان با ادبیات فولکور ایران زمین را فراهم آورد.


نویسنده: فریده چراغی

مجموعه اشعار بختیاری

حجم: 5 مگابایت

دریافت ها: 1446

تعداد صفحات:

لینک دانلود کتاب گل باوینه

نظرات شما :

:: ارسال نظر