دانلود pdf آزمایشگاه مدارمنطقی رشته کامپیوتر

دانلود pdf آزمایشگاه مدارمنطقی رشته کامپیوتر

دانلود pdf آزمایشگاه مدارمنطقی رشته کامپیوتر

فهرست مطالب

فصل 1 – مدارهای مجتمع دیجیتال

 • مقدمه
 • تراشه
 • خانواده های مدارهای مجتمع دیجیتال
 • تکنولوژی GaAs
 • روشهای نامگذاری مدارهای مجتمع دیجیتال
 • روش خواندن شماره پایه های آی سی

فصل 2 – آزمایشگاه دیجیتال

 • بررسی گیت ها
 • طراحی جمع کننده ها
 • طراحی جمع کننده، تفریق گر موازی دوبیتی
 • پیاده سازی مدار ترکیبی با دیکدر
 • آشنایی با فلیپ فلاپها
 • بررسی عملکرد نمایشگر 7 بخشی
 • طراحی شمارنده دوبیتی

فصب 3 – آزمایشهای دیجیتال (2)

 • پیاده سازی توابع منطقی با مولتی پلکسر
 • اندازه گیری حد پارازیت و مقادیر (T(PHL و
 • آشنایی با آی سی 555
 • پیوست

 


لینک دانلود pdf آزمایشگاه مدارمنطقی رشته کامپیوتر

نظرات شما :

:: ارسال نظر