دانلود pdf جزوه حسابداری میانه 1 اسکندری

دانلود pdf جزوه حسابداری میانه 1 اسکندری

دانلود pdf جزوه حسابداری میانه 1 اسکندری

با دانلود کتاب میانه 1 جمشید اسکندری به فصل های کتاب دسترسی می یابید که به شکل زیر تنظیم گردیده است :

  • فصل یک : مبانی علوم نظری پایه و عملی در حسابداری
  • فصل دو : گردش سود انباشته شده و به کل سود و ضررها
  • فصل سه : صورت مشخصات مالی ( ترازنامه )
  • فصل چهار : صورت جریان های نقدی
  • فصل پنجم : وجوه نقدی در حسابداری
  • فصل ششم : سرمایه گذاری کوتاه مدت در حسابداری
  • فصل هفتم : مطالبات
  • فصل هشتم : موجودی های کالا
  • فصل نهم : دارایی های ثابت و نامشهود در حسابداری

دانلود جزوه حسابداری میانه 1

دانلود پاسخنامه فصل 1 حسابداری میانه 1

دانلود پاسخنامه فصل 2 و 4 حسابداری میانه 1

دانلود پاسخنامه فصل 3 حسابداری میانه 1

دانلود پاسخنامه فصل 5 حسابداری میانه 1

دانلود پاسخنامه فصل 7 حسابداری میانه 1

دانلود پاسخنامه فصل 8 حسابداری میانه 1

دانلود نمونه سوال حسابداری میانه 1

نظرات شما :

:: ارسال نظر