دانلود pdf جزوه حقوق تجارت 3 اسکینی

دانلود pdf جزوه حقوق تجارت 3 اسکینی

دانلود pdf جزوه حقوق تجارت 3 اسکینی

فصل اول- اسناد تجاری

الف- تعریف اسناد تجاری

اسناد و اوراقی می باشد که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم می باشد و مهمترین آن ها عبارتند از:

برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، برگه های قرضه

ی- فایده اسناد تجاری:

این اسناد برای تسهیل در تحصیل اعتبار و انجام معاملات تجاری به وجود آمده اند.

….

1- دانلود جزوه حقوق تجارت ۳

2- دانلودجزوه دکتر اسکینی

3- دانلود جزوه اسناد تجاری دکتر فخاری

نظرات شما :

:: ارسال نظر