دانلود pdf کتاب جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود pdf کتاب جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود pdf کتاب جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی به فرایند گرد آوری ، ذخیره ، دسته بندی و گزارش دهی اطلاعات مالی و حسابداری مربوط به فعالیت های دولت گفته می شود. هدف از حسابداری دولتی ارائه اطلاعات مالی به مدیران در نرم افزار حسابداری ارزی برای گرفتن تصمیمات صحیح مالی و کنترل کردن برنامه بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت است. اهمیت این درس به اندازه ای است که حتی در دانشگاه رشته ای با این نام ایجاد شده است.

۱- دانلود جزوه حسابرسی دولتی

۲- دانلود جزوه دکتر جعفر باباجانی

۳- دانلود جزوه محمدی

۴- دانلود جزوه وحید بحرینی

۵- دانلود جزوه حیدر فرزانه

۶- دانلود اسلاید دکتر جعفر باباجانی

نظرات شما :

:: ارسال نظر