دانلود pdf کتاب جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود pdf کتاب جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود pdf کتاب جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی به فرایند گرد آوری ، ذخیره ، دسته بندی و گزارش دهی اطلاعات مالی و حسابداری مربوط به فعالیت های دولت گفته می شود. هدف از حسابداری دولتی ارائه اطلاعات مالی به مدیران در نرم افزار حسابداری ارزی برای گرفتن تصمیمات صحیح مالی و کنترل کردن برنامه بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت است. اهمیت این درس به اندازه ای است که حتی در دانشگاه رشته ای با این نام ایجاد شده است.

1- دانلود جزوه حسابرسی دولتی

2- دانلود جزوه دکتر جعفر باباجانی

3- دانلود جزوه محمدی

4- دانلود جزوه وحید بحرینی

5- دانلود جزوه حیدر فرزانه

6- دانلود اسلاید دکتر جعفر باباجانی

نظرات شما :

:: ارسال نظر