دانلود pdf کتاب جزوه حسابرسی ۲ + نمونه سوال

دانلود pdf کتاب جزوه حسابرسی ۲ + نمونه سوال

دانلود pdf کتاب جزوه حسابرسی 2 + نمونه سوال

جایگاه درس حسابرسی

کتاب حسابرسی ۲ در رشته حسابداری ، از دروس اختصاصی می باشد که درس حسابرسی بعد از گذراندن درس اصول حسابرسی ۱ باید خوانده شود و دانشجویان و علاقمندان به حسابداری به صورت کاملاً کاربردی با مباحث و مفاهیم حسابرسی آشنا خواهند شد.

فهرست دانلود کتاب حسابرسی ۲

 • کلیات
 • موجودی های صندوق / بانک
 • سرمایه گذاری در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه
 • حساب ها و اسناد دریافتی
 • موجودی های جنسی و قیمت تمام شده
 • دارایی های ثابت
 • بستانکاران و سایر اقلام بدهی (اسناد پرداختی و حساب ها )
 • دیون با کارمزد و بدهی احتمالی
 • حقوق صاحبان سهام
 • رسیدگی تفصلی به اقلام درآمد و هزینه
 • گزارش حسابرسی

۱- دانلود خلاصه ای از اصول حسابرسی کتاب جمشید اسکندری جلد اول

۲- دانلود خلاصه ای از اصول حسابداری ۲ کتاب دکتر نوروش

۳- دانلود نمونه سوال اول از حسابرسی۲

۴- دانلود نمونه سوال دوم از حسابرسی۲

۵- دانلود نمونه سوال سوم از حسابرسی۲

۶- دانلود نمونه سوال چهارم از حسابرسی۲

۷- دانلود جزوه درسی حسابرسی۲

۸- دانلود کتاب درسی حسابرسی۲ دکتر اکبر صفدری

۹- دانلود اسلاید پرویز گلستانی و امیرعلی خان خلیلی

۱۰- دانلود اسلاید پیام نور

۱۱- دانلود جزوه خراسانی

۱۲- دانلود جزوه حسابرسی ۲ وحید بحرینی

نظرات شما :

:: ارسال نظر