دانلود pdf کتاب حقوق و جزای اختصاصی ۱

دانلود pdf کتاب حقوق و جزای اختصاصی ۱

دانلود pdf کتاب حقوق و جزای اختصاصی 1

تعداد صفحات: ۲۸

نوع فایل: pdf

حجم فایل: ۵۴۶ کیلوبایت

توضیحات درباره جزوه

حقوق جزای اختصاصی ۱

بخش نخست – کلیات

فصل اول: تقسیمات حقوق کیفری

حقوق کیفری از سه شاخه تشکیل می شود:

۱- حقوق کیفری عمومی

۲- حقوق کیفری اختصاصی

۳- آیین دادرسی کیفری

در حقوق کیفری عمومی سه نوع موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد.

تعیین و سبب تفکیک جرایم از یکدیگر می شود و نیز ارکان و خصوصیات جرایم به طور جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار می گرد.

در آیین دادرسی کیفری که رشته ای از حقوق عمومی داخلی است مجموعه ترتیبات، قواعد راجع به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آن ها، تشریفات رسیدگی، تعیین مراجع صلاحیتدار و نحو اجرای احکام کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.


دانلود pdf کتاب حقوق و جزای اختصاصی ۱

نظرات شما :

:: ارسال نظر