دانلود pdf کتاب ژنتیک تامپسون

دانلود pdf کتاب ژنتیک تامپسون

book-thompson-genetics

(ژنتیک پزشکی) سیتوژنتیک مولکولی

در این شیوه ها که ترکیبی از استفاده از پروب ها (مولکول های DNA) برای تحلیل سیتوژنتیک می باشد اغلب از مزیت رنگ ها و مارکرهای فلورسانس استفاده می شود. در این روش ها بجای رنگ آمیزی که در روش های سیتوژنتیک معمولی استفاده می شد و تمام کروموزوم ها رنگ آمیزی می شده اند تنها پروب های دارای رنگ فلورسانس به کروموزوم ها متصل شده و در ادامه با تشخیص آن ها بررسی ها انجام می شود. در روش دورگه سازی در جای فلورسانس یا FISH از پروب ها برای شناسایی اختلالات بر روی گستره های کروموزومی منطبق شده بر روی اسلاید ها استفاده می شود. پروب ها عبارتند از توالی هایی که مختص بخشی از کروموزوم های انسانی بوده و توسط رنگ های فلورسانس رنگ آمیزی شده اند و پس از تیمار شدن با کروموزوم هایی که خودشان دناتوره شده اند و بر روی اسلاید فکیس شده اند می توانند به کروموزوم ها در بخش مناسب خود متصل شده و سپس در زیر میکروسکوپ فلورسانس پروب های فلورسانس خواهند درخشید و از این طریق می تواند فهمید در یک گستره کروموزومی چند توالی مکمل برای پروب استفاده شده وجود داشته است.
انواع متفاوتی از پروب ها در این روش ها مورد استفاده قرار می گیرد:

پروب های سانترومری :

این پروب ها شامل بخش های تکراری مختص سانترومرهای متفاوت می باشند و پس از اتصال و بررسی آن ها می تواند دریافت که از هر سانترومر(نماینده کروموزوم) چند عدد در یک سلول وجود دارد و از طریق این روش می تواند به بررسی های انیوپلوئیدی پرداخت. در اغلب موارد از پروب های مختص سانترومرهای کروموزوم های ۱۳ و ۱۸ و ۲۱ برای بررسی آنیوپلوئیدی های رایج این کروموزوم ها و اغلب در تشخیص های پیش از تولد استفاده می شود.

پروب های ویژه کروموزوم با توالی منحصر به فرد:

این پروب ها شامل توالی های خاص هستند و برای بررسی مضاعف شدگی ها و میکرودلیشن ها استفاده می شود. این پروب ها در مواردی مثل بررسی مضاعف شدگی بالای HER2 در سرطان سینه استفاده می شود. چون در صورت وجود این حالت استفاده از درمان هرسپتین که بسیار گران هم می باشد مفید می باشد.
از این پروب ها در حالت های استفاده می شود که تشخیص با آن ها تعداد زیادی از موارد را در بر بگیری به این واسطه که طراحی این پروب ها گران قیمت بوده و می باید برای شرکت های سازنده توجیه اقتصادی داشته باشد پس توقع نداشته باشید بتوان پروب های هر ژنی را به راحتی سفارش داد.


آدرس لینک دانلود pdf کتاب ژنتیک تامپسون

http://uploadboy.me/1vxcmea4anz5/thompson_thompson_genetics_in_medicine_2016-fooji.ir.pdf.html

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر