دلیل انقراض گونه های زیست محیطی ماشین آلات کشاورزی

دلیل انقراض گونه های زیست محیطی ماشین آلات کشاورزی

بهره برداری بی از اندازه از منابع طبیعی

کشاورزی و بهره برداری های بیش از اندازه از گیاهان و گونه های حیوانی بسیار قابل توجه است، از بین رفتن تنوع زیست محیطی کمتر به دلیل تغییرات آب و هوایی است، بر طبق تحقیقات جدید منتشر شده در مجله طبیعت(nature) در ۱۱ آگوست. تیمی متشکل از دانشمندان دانشگاه کویینزلند، استرالیا فهمیده است که سه چهارم از گونه ها در جهان در معرض خطر این تهدید قرار دارند، در مقایسه با تنها ۱۹ درصد که تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی هستند.

پرداختن به بهره براداری بیش از اندازه و فعالیت های کشاورزی کلیدی برای چرخش به سوی بحران انقراض زیست محیطی است: به گفته ” نویسنده شان ماکسول از دانشگاه کوئینزلند”. این موضوع باید در خط مقدم موضوعات مورد بحث حفاظت از منابع طبیعی قرار گیرد. ” همراه با انجمن حفاظت از حیات وحش و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت(IUCN)، محققان تشخیص داده اند که ۶۶۸۸ گونه در نزدیکی تهدید یا لیست قرمز تهدید IUCN قرار دارد.

آنها ۱۱ تهدید را شناسایی کرده اند از قبیل: بهره برداری بیش از اندازه، فعالیتهای کشاورزی، توسعه شهری، تهاجم و بیماری، آلودگی، تغییر اکوسیستم، تغییر آب و هوا، مزاحمت های بشر، حمل و نقل و تولید انرژی. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که ۷۲ درصد یا ۶۲۴۱ گونه بهره برداری بیش از اندازه شده است، یعنی این که بهره برداری از گونه های وحشی از طریق ورود به سیستم، شکار، ماهیگیری و یا جمع آوری گونه ها از حیات وحش اتفاق افتاده است که نرخ تولید مثل و رشد کمتر از آن است.

برخی از این ها شامل: کرگدن سوماترایی ، گوریل غربی، مورچه خوار چینی- که همه به صورت غیر قانونی شکار می شوند برای گوشت و پوست. ۶۲ درصد از ۵۴۰۷ گونه در معرض تهدات کشاورزان قرار دارند. یوزپلنگ آفریقایی، سمور بینی-مودار آسیایی و  آهوی کوهی آمریکای جنوبی از حیواناتی هستند که بیشتر در معرض انقراض هستند به وسیله برداشت محصولات و دامداران، قطع کنندگان درختان(کارخانه های چوب بری) و آبزی پروری.

با این حال، نویسندگان تاکید می کنند که ابزارهای تاثیرگذار و نزدیک شده برای کاهش آسیب معلوم به وسیله بهره برداری بیش از اندازه و فعالیت های کشاورزی وجود دارد.

مترجم: مهندس جعفری

منبع: globalagriculture.org

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر